Lamb Model Agencyสวัสดี โมเดลทุกท่าน Lamb modeling เป็นโมเดลลิ่งที่เปิดขึ้นใหม่ มีจุดประสงค์สร้างโมเดลที่มีคุณภาพป้อนสู่ตลาดวงการบันเทิง แฟชั่น และวงการสิ่งพิมพ์โฆษณาต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นโมเดลลิ่งที่เกิดจากการแตกไอเดียจาก Lamb Shop และ Lamb Magazine ซึ่ง  Lamb Magazine เองนั้นทำขึ้นมาเพื่อ Support Lamb modeling เป็นหลักสำคัญ ซึ่งโมเดลของ  Lamb modeling นั้น จะมีเอกสิทธิในการลงและถ่ายแฟชั่นกับ Lamb Magazine ตลอดไป

สำหรับ ในการร่วมงานกับ Lamb Modeling ทาง  Lamb Modeling จะมีการพูดคุยกับตัวโมเดลทั้งเรื่องในข้อตกลงและในสัญญาต่างๆในลำดับต่อไป ซึ่งในครั้งแรกนั้นเราขอรบกวนโมเดลทุกท่านให้ส่งรูปภาพส่วนตัว ภาพหน้าตรง,หน้าด้านข้าง และเต็มตัวบน Background สีพื้น ขนาดโปสการ์ดอย่างละ 1 ภาพ ดังตัวอย่างภาพที่เราส่งให้ดูเป็นไฟล์ภาพดิจิตัลมาที่  Lambmodeling@live.com รวมทั้งข้อมูลประวัติส่วนตัวเล็กน้อย อาทิ ชื่อ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก เบอร์ติดต่อ รวมทั้งผลงานที่ผ่านมา

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Lamb Modeling จะร่วมงานกับทุกท่านในอนาคต